Iždo komitetas prie Kazachstano Respublikos finansų ministerijos

Projektas:

 

Informacinės sistemos Iždo klientaskūrimas, kuri yra skirta elektroninių dokumentų mainams su vyriausybinėmis organizacijomis, biudžetinių programų administratoriais, įgaliotomis valstybinėmis įstaigomis.

 

Projekto tikslai ir uždaviniai:

 

Sistemos tikslas - padidinti sąveikos su klientu (biudžetine įstaiga) efektyvumą, sutiekiant šiuolaikinę, integruotą, aukštos kokybės informacinę aplinką.

 

Apibendrinant, sistemos sukūrimas ir diegimas skirtas užtikrinti veiksmingą šių administracinių užduočių sprendimą:

 

  • Duomenų, susijusių su finansine dokumentacija, automatizuoto įvedimo į Iždo komiteto informacinę sistemą (IKIS) unifikacija, supaprastinimas ir paspartinimas;
  • Duomenų, susijusių su finansine dokumentacija, operatyvus teikimas, tikslumas, patikimumas ir skaidrumas;
  • Iždo komiteto efektyvumo didinimo užtikrinimas;
  • Šiuolaikinių informacijos apsaugos priemonių užtikrinimas – elektroninio skaitmeninio parašo (ESP) naudojimas, siekiant patvirtinti dokumentų autentiškumą ir supaprastinti dokumentų derinimo procesą;
  • Programinės įrangos, kuri leistų organizuoti sąveiką su įvairiomis Respublikos valstybinių institucijų finansinėmis sistemomis, sukūrimas.