Kazachstano elektroninės komercijos centras

Projektas: 

 

Kazachstano Respublikos finansų ministerijos projektas E-finansų ministerija.

KR FM strateginio plano formavimas ir įgyvendinimo kontrolė.

Užsakovas – Kazachstano elektroninės komercijos centras, įgyvendinantis projektą KR FM užsakymu.

 

Projekto tikslai ir uždaviniai: 

 

Projekto eigoje buvo parengtos rekomendacijos, susijusios su pagrindinių veiklos rodiklių formavimo ir apskaičiavimo proceso gerinimu. Taip pat suteiktos metodinės bei programinės strateginio planavimo valdymo priemonės, pritaikant pasaulinę praktiką.

 

Pagrindiniai atlikto darbo tikslai:

  • Užtikrinti strateginio planavimo ir valdymo efektyvumą bei skaidrumą;
  • Pašalinti funkcinį kartojimą;
  • Padidinti strateginio biudžeto planavimo padalinių darbingumą;
  • Sumažinti reikalingos informacijos suteikimo laiką;
  • Užtikrinti strateginio plano stebėseną.

 

Planavimo procesų valdymo sistema, kuri yra automatizuota panaudojant SAP strateginės vadybos (SSM) ir rizikos kontrolės (GRC) modulius.