Bendrasis pagalbos centras

Bendrasis pagalbos centras (BPC) – tai nacionalinis centras, kuris reaguoja į pagalbos skambučius bei skubios pagalbos prašymus. BPC administruoja pagalbos skambučius bendruoju pagalbos telefono numeriu 112 visoje Lietuvoje. Numeris 112  yra skirtas skubiai pagalbai – gaisrinei, greitąja medicinos pagalbai, policijai - išsikviesti. Šis integralus pagalbos numeris leidžia fiksuoto ryšio telefonu, taksofonu, mobiliuoju telefonu nemokamai susisiekti su visomis skubios pagalbos tarnybomis ne tik Lietuvoje, bet ir visose 27 Europos Sąjungos valstybėse narėse, taip pat kai kuriose ne ES ir ne Europos šalyse. Bendrojo pagalbos centro veikla yra nenutrūkstama: jis veikia 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. 

 
 
  • Projektas:  Bendrojo pagalbos centro (BPC) informacinės sistemos priežiūra ir vystymas

     

    Projekto tikslai ir uždaviniai / Suteiktos paslaugos: 112 informacinė sistema yra kompleksinis kelių darniai integruotų posistemių sprendimas, užtikrinantis skubios pagalbos kreipimųsi priėmimą, apdorojimą, pagalbos teikimo proceso valdymą ir stebėseną, pagalbos pajėgų operatyvų valdymą. InnoForce Group kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB „InnoSeven Technologies” projekto vykdymo metu buvo atsakinga už šios sistemos nenutrūkstamo veikimo užtikrinimą bei informacinės sistemos papildymą, įgalinantį priimti skubios pagalbos prašymus SMS žinutėmis. Nauda: Integruota skubios pagalbos ir avarinių situacijų valdymo informacinė sistema yra naudinga klientui, nes turi pažangiausią skambinančiojo vietos nustatymo mechanizmą, atitinkantį Europos Sąjungos direktyvas dėl bendrojo pagalbos numerio 112 veikimo bei turi visiškai integruotą geografinės informacijos valdymo sprendimą, kurio reikia siekiant grafiškai pavaizduoti visas su nelaime susijusias aplinkybes.