Iždo komitetas prie Kazachstano Respublikos finansų ministerijos

Kazachstano Iždo komitetas prie Finansų ministerijos kontroliuoja ir prižiūri šalies ir vietinių savivaldos institucijų biudžeto vykdymą, kontroliuoja valstybės vardu gaunamų, taip pat imamų su valstybės garantija kreditų gavimą, panaudojimą ir grąžinimą, vertina, kaip laikomasi nustatytų piniginių lėšų naudojimo normų ir kaip panaudojami biudžeto asignavimai bei atlieka kitas jam Kazachstano Respublikos įstatymais pavestas funkcijas.

 

 
 
 • Projektas: Informacinės sistemos Iždo klientas kūrimas, kuri yra skirta elektroninių dokumentų mainams su vyriausybinėmis organizacijomis, biudžetinių programų administratoriais, įgaliotomis valstybinėmis įstaigomis.

   

  Projekto tikslai ir uždaviniai / Suteiktos paslaugos: Sistemos tikslas - padidinti sąveikos su klientu (biudžetine įstaiga) efektyvumą, sutiekiant šiuolaikinę, integruotą, aukštos kokybės informacinę aplinką.

   

  Apibendrinant, sistemos sukūrimas ir diegimas skirtas užtikrinti veiksmingą šių administracinių užduočių sprendimą:

  • Duomenų, susijusių su finansine dokumentacija, automatizuoto įvedimo į Iždo komiteto informacinę sistemą (IKIS) unifikacija, supaprastinimas ir paspartinimas;
  • Duomenų, susijusių su finansine dokumentacija, operatyvus teikimas, tikslumas, patikimumas ir skaidrumas;

   

 • Projektas: Iždo komiteto integruotos informacinės sistemos saugos auditas. 

   

  Projekto tikslai ir uždaviniai / Suteiktos paslaugos: Pagrindinis Iždo komiteto prie finansų ministerijos integruotos informacinės sistemos (toliau IISK) informacijos saugumo audito tikslas - įvertinti sistemos saugumą; įgyvendinti techninę duomenų bazių ir informacinių procesų pažeidžiamumo potencialioms grėsmėms analizę bei informacinės saugos užtikrinimo priemonių analizę; pateikti rekomendacijas, susijusias su tinklo resursų saugos nuo grėsmių, keliančių pavojų sistemos veiklai.

  • Atlikti informacinį tyrimą, susijusį su integruota informacine sistema, jos funkcijomis, savybėmis ir programine įranga, skirta konfidencialios (tarnybinės) informacijos automatizuotam apdorojimui ir perdavimui.