Kazachstano elektroninės komercijos centras

Kazachstano elektroninės komercijos centras buvo įkurtas Kazachstano Respublikos Vyriausybės 2003 m. Pagrindinė centro veikla – programinės įrangos ir informacijos sistemų, skirtų viešiesiems pirkimams, kūrimas, įgyvendinimas ir priežiūra. Kazachstano elektroninės komercijos centras taip pat organizuoja konferencijas, seminarus, skirtus viešiesiems pirkimams, dalyvauja kuriant teisinio reguliavimo rėmus elektroniniams viešiesiems pirkimams ir prižiūri elektroninių viešųjų pirkimų informacinę sistemą. 

 

 

 
 
 • Projektas: KR FM projektas E-finansų ministerija

  KR FM strateginio plano formavimas ir įgyvendinimo kontrolė.

  Užsakovas – Kazachstano elektroninės komercijos centras, įgyvendinantis projektą KR FM užsakymu.

   

  Projekto tikslai ir uždaviniai / Suteiktos paslaugos: Projekto eigoje buvo parengtos rekomendacijos, susijusios su pagrindinių veiklos rodiklių formavimo ir apskaičiavimo proceso gerinimu. Taip pat suteiktos metodinės bei programinės strateginio planavimo valdymo priemonės, pritaikant pasaulinę praktiką.

   

  Pagrindiniai atlikto darbo tikslai:

  • Užtikrinti strateginio planavimo ir valdymo efektyvumą bei skaidrumą;
  • Pašalinti funkcinį kartojimą;
  • Padidinti strateginio biudžeto planavimo padalinių darbingumą;
  • Sumažinti reikalingos informacijos suteikimo laiką;
  • Užtikrinti strateginio plano stebėseną.

   

  Planavimo procesų valdymo sistema, kuri yra automatizuota panaudojant SAP strateginės vadybos (SSM) ir rizikos kontrolės (GRC) modulius.

 • Projektas: KR FM  projektas E-finansų ministerija

  Valstybinio biudžeto vykdymas valstybinio skolinimosi srityje.

  Užsakovas – Kazachstano elektroninės komercijos centras, realizuojantis projektą KR FM užsakymu.

   

  Projekto tikslai ir uždaviniai / Suteiktos paslaugos: Funkcinė posistemė Valstybinio biudžeto VB vykdymas valstybinio skolinimosi srityje, skirta valstybinės skolos bei biudžetinių kreditų valdymui ir apskaitai. Posistemė diegiama toliau aptariamuose KR FM padaliniuose:

   

  • Valstybinio kreditavimo ir skolinimosi departamente;
  • Vyriausybinių reikalavimų ir įsipareigojimų dėl Iždo komiteto paskolų apskaitos departamente;
  • Iždo komiteto sąskaitų bei jų patikros departamente;