Kazachstano nacionalinis bankas

Kazachstano nacionalinis bankas - tai centrinio Kazachstano banko funkcijas atliekanti valstybinė įstaiga. Pagrindinis Kazachstano nacionalinio banko tikslas - kainų stabilumo palaikymas Kazachstano Respublikoje. Šis bankas formuoja ir vykdo šalies monetarinę politiką, užtikrina atsiskaitymų sistemų funkcionavimą, reguliuoja, kontroliuoja ir prižiūri finansų rinkos dalyvių veiklą, leidžia į apyvartą ir išima iš jos šalies valiutą bei atlieka kitas svarbias šalies centrinio banko funkcijas. Šioje sparčiai ekonomiškai besivystančioje valstybėje (nuo 1999 m. BVP kasmet augo apie 9,3 proc.). Kazachstano nacionalinio banko veikla yra viena iš svarbiausių efektyvaus ekonominio augimo priežasčių.

 

 

 
 
 • Projektas: Automatizuotos informacinės posistemės (AIP) Service Desk sukūrimas

   

  Projekto tikslai ir uždaviniai / Suteiktos paslaugos: Posistemė skirta Service Desk klientų aptarnavimo veiklai bei IT valdymo baziniams procesams automatizuoti:

   

  • IT paslaugų valdymo automatizavimas užsakovo IT skyriuje;
  • Bendros, geografiškai paskirstytos pagalbos tarnybos Service Desk automatizavimo sistemos sukūrimas;
  • Bendros duomenų bazės sukūrimas;
  • Darbo sąnaudų sumažinimas, minimizuojant darbą rankomis;
  • Vartotojų aptarnavimo kokybės gerinimas;
  • Vartotojų užklausų priėmimo ir apdorojimo laiko mažinimas;
  • Incidentų ir problemų sprendimo laiko mažinimas;
  • Vadovybės informacinio aprūpinimo didinimas;
  • Užtikrinti skirtingas ataskaitų parengimo galimybes.