Kazachstano Respublikos Almatos miesto savivaldybė

Almatos miesto akimatas rūpinasi Almatos miesto ekonominiu, socialiniu ir kultūriniu vystymusi, formuoja ir įgyvendina miesto biudžetą, nustato vietinės politikos prioritetus ir vykdo kitas jam Kazachstano Respublikos įstatymais paskirtas funkcijas.

 

 

 
 
  • Projektas: Automatizuotos informacinės sistemos Saugus miestas (AIS SM) techninio ir ekonominio pagrindimo (projektinės dokumentacijos) kūrimas.

     

    Projekto tikslai ir uždaviniai / Suteiktos paslaugos: AIS SM tikslas - automatizuoti tų procesų grupės valdymą, kurie atsiranda pagalbos tarnybų kasdieniniame darbe bei pagalbos gyventojams krizinėse situacijose tiekimo metu.

    • Automatizuoti pagalbos tarnybomis  gaunamų pranešimų priėmimo procesą. Tarp gaunamų paglabos pranešimų: skambučiai numeriais 01, 02, 03, 04, 051, komunalinių tarnybų numeriais; duomenys, pareinantys iš vaizdo stebėjimo sistemos; priešgaisrinės signalizacijos daviklių signalai, purvo nuošliaužų jutiklių signalai, seisminių jutiklių signalai, krizinių situacijų gyventojų informavimo sistemos garso signalai;