Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Lietuvos Respublikos Finansų ministerija –įstaiga, kurianti ir vykdanti Lietuvos valstybės finansų politiką, siekiant užtikrinti šalies makroekonominį stabilumą ir ekonomikos plėtrą. Finansų ministerija yra atsakinga už Lietuvos fiskalinę politiką, valstybės bei Europos Sąjungos lėšų panaudojimą, finansų sektoriaus veiklą. Tai viena iš svarbiausių Lietuvos Respublikos ministerijų, kurios sklandi veikla yra ypatingai svarbi visai šaliai: vykdomi strateginiai euro valiutos įvedimo projektai,  užtikrinamas mokesčių surinkimas per Valstybinę mokesčių inspekciją, fiksuojama valstybiniu lygmeniu aktuali informacija Lietuvos statistikos departamente, valdomas valstybės iždas.

2013 metų rugpjūčio 1 dieną Finansų ministerijai buvo įteiktas aukštas tarptautinis įvertinimas: Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos įkurtas Pasaulinis forumas paskelbė, jog Lietuva atitinka aukščiausius skaidrumo ir keitimosi informacija mokesčių tikslais tarptautinius standartus.

 
 
 • Projektas:  ES struktūrinės paramos svetainės www.esparama.lt plėtra ir palaikymas

   

  Projekto tikslai ir uždaviniai / Suteiktos paslaugos: ES struktūrinės paramos svetainės www.esparama.lt modernizavimas, plėtra, palaikymas, techninė pagalba, konsultavimo paslaugos.

  Nauda: ES struktūrinės paramos svetainėje vienoje vietoje pateikiama visuomenei, esamiems ir galimiems pareiškėjams, projektų vykdytojams, (galutiniams) paramos gavėjams ir visuomenės nuomonės formuotojams aktualiausia informacija apie ES struktūrinę paramą. 

 • Projektas: Valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo posistemio (VSPIVS) plėtra ir palaikymas

   

  Projekto tikslai ir uždaviniai / Suteiktos paslaugos: Valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo posistemio (VSPIVS) modernizavimas, plėtra, palaikymas, techninė pagalba, konsultavimo paslaugos.

  Nauda: VSPIVS užtikrinaefektyvesnį valstybės skolos valdymą bei apskaitą, valstybės piniginių išteklių operatyvų valdymą, automatizuoja valstybės skolinimosi bei investicijų sandorių registravimą bei jų apskaitos procesus, valstybės skolinimosi sandorių rizikos valdymo parametrų skaičiavimą, įgalina operatyviai parengti reikiamas valstybės iždo bei piniginių išteklių valdymo ataskaitas, statistines ataskaitas bei ataskaitas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.