Lietuvos Respublikos muitinė

Lietuvos Respublikos muitinė šalyje kontroliuoja bendrojo muitų tarifo, muitų ir kitų muitinės administruojamų mokesčių bei jų lengvatų, taip pat muitų teisės aktų nustatytų importo, eksporto ir tranzito draudimų bei apribojimų taikymą, administruoja importo ir eksporto muitus, kitus importo ir eksporto mokesčius bei atlieka muitų teisės aktų pažeidimų prevenciją ir tyrimą. Muitinė, vykdydama Bendrijos tarptautinės prekybos priežiūrą, prisideda prie sąžiningos ir atviros prekybos skatinimo, Lietuvos Respublikos vidaus rinkos apsaugos, visos tiekimo grandinės apsaugos. Lietuvos Respublikos muitinė sulaukia ypatingo Europos Sąjungos dėmesio bei reikšmingų įvertinimų, kadangi ši valstybinė institucija kartu su kitomis institucijomis vykdo sėkmingą veiklą užtikrinant bendros ES sienos saugumą. Didžiulę Lietuvos Respublikos muitinės veiklos svarbą valstybei atspindi muitinės veiklos rodikliai: 2012 m. sausio–gruodžio mėn. Lietuvos Respublikos muitinė administravo muitus, akcizus ir pridėtinės vertės mokestį už išleidžiamas į laisvą apyvartą importuotas prekes. Per šį laikotarpį į valstybės biudžetą surinkta 2 mlrd. 457 mln. 38 tūkst. litų muitų, akcizų ir PVM (14 proc. valstybės biudžeto pajamų). 2012 m. sausio–gruodžio mėn. mokesčių surinkimo planas – 2 mlrd. 330 mln. 218 tūkst. litų. Mokesčių surinkimo planas įvykdytas 105 proc. (surinkta 126 mln. 820 tūkst. litų daugiau nei planuota). 
 

 
 
 • Projektas: Lietuvos Respublikos muitinės finansinių išteklių, jų apskaitos ir kontrolės sistemos (FAS) priežiūra ir palaikymas.

   

  Projekto tikslai ir uždaviniai / Suteiktos paslaugos: FAS priežiūros ir palaikymo (maintenance and support) paslaugos.

  Finansų apskaitos sistema skirta automatizuoti finansinę apskaitą muitinės įstaigose ir vykdyti ją centralizuotai pagal patvirtintus Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau vadinama - VSAFAS) ir bendrąjį sąskaitų planą. 

 • Projektas: Lietuvos Respublikos muitinės vidinės komunikacijos sistemos (VKS) priežiūra ir palaikymas.

   

  Projekto tikslai ir uždaviniai / Suteiktos paslaugos: Vidinės komunikacijos sistemos priežiūros ir palaikymo (maintenance and support) paslaugos. Lietuvos muitinės vidinės komunikacijos sistema yra reikšminga integruotos elektroninės mutinės informacinės sistemos dalis. Vidinės komunikacijos sistema užtikrina muitinės įstaigų elektroninių dokumentų valdymą, jų apskaitą, kontrolę ir apdorojimą, vykdo automatizuotą keitimąsi elektroniniais dokumentais tarp muitinės įstaigų, su valstybės institucijomis bei verslo subjektais.