Muitinės kontrolės komitetas prie Kazachstano Respublikos finansų ministerijos

Muitinės kontrolės komitetas prie Kazachstano Respublikos finansų ministerijos įgyvendina Kazachstano Respublikos muitų politiką. Komitetas administruoja mokesčių, taikomų prekėms, gabenamoms per sieną, surinkimą, kontroliuoja ribojamų ir draudžiamų prekių gabenimą per sieną, atlieka muitų teisės aktų pažeidimų prevenciją ir tyrimą bei vykdo kitas veiklas priskirtas jam Kazachstano Respublikos įstatymais.

 

 
 
 • Projektas: Informacinės sistemos E-muitinė komponento Atrankinė kontrolė ir rizikos valdymas (AKRV) kūrimas ir diegimas

  Projekto tikslai ir uždaviniai / Suteiktos paslaugos: Komponentas AKRV skirtas automatizuoti muitinės darbuotojų sprendimų priėmimo procedūras ir palengvinti muitinės įforminimo procedūras. Komponentas skirtas tam, kad būtų naudojamos automatizuotos rizikų vertinimo procedūros, susijusios su visomis gaunamomis importo ir eksporto deklaracijomis bei rekomendacijomis, kurios yra teikiamos sprendimus priimantiems muitinės pareigūnams. AKRV diegimas:

   

  • Įgalino muitinės įstaigas sutelkti dėmesį į tuos objektus, kurie turi aukštą rizikos laipsnį; užtikrino efektyvesnį turimų išteklių panaudojimą.
  • Suteikė daugiau galimybių nustatyti ir prognozuoti muitinės įstatymų pažeidimus.
  • Sukūrė palankių sąlygų užsienio prekyba užsiimantiems bei įstatymų besilaikantiems asmenims.
  • Leido padidinti prekybos apimtis.
  • Muitinės įstaigų atitinkamų rizikos mažinimo priemonių bei muitinės kontrolės formų taikymo dėka užtikrino muitinės kontrolės principo įgyvendinimą.
  • Užtikrino, kad muitinės įstaigos naudotų rizikos analizės ir vertinimo metodus, skirtus prekėms, transporto priemonėms, dokumentams ir kontroliuotiniems asmenims identifikuoti.
  • Paspartino prekių ir transporto priemonių judėjimą per Kazachstano Respublikos muitinės sieną.
  • Sumažino nepatikimos ir klaidingos informacijos tikimybę analizuojant duomenis bei rengiant ataskaitas.
  • Padidino įplaukas į valstybės biudžetą iš muitų ir mokesčių.

   

 • Projektas: Muitinės automatizuotos sistemos antrojo etapo (MAIS-2) taikomosios programinės įrangos (TPĮ), skirtos MKK KR FM, vystymas ir užbaigimas.

   

   

  Projekto tikslai ir uždaviniai / Suteiktos paslaugos:MAIS-2 TPĮ projekto užbaigimas ir vystymas skirtas Kazachstano Respublikos prisijungimo prie Muitų Sąjungos uždavinių sprendimui.

  Vienas iš pagrindinių projekto tikslų - automatizuoti išmuitinimo ir kontrolės procesus, susijusius su muitinės administravimu MS sąlygomis.

  Kitas svarbus projekto tikslas - bendrų muitinių procesų automatizavimas, siekiant užtikrinti informacijos mainus tarp MS valstybių muitinės įstaigų bei MS valstybių IIS funkcionavimą, skirtus užsienio ir tarpusavio prekybai reguliuoti.

   

  Projekto įgyvendinimo eigoje buvo pabaigtos/įdiegtos šios posistemės:

 • Projektas: Muitinės kontrolės komiteto prie Kazachstano Respublikos finansų ministerijos „Integruotos duomenų saugyklos“ informacinės sistemos sukūrimas ir diegimas

  Projekto tikslai ir uždaviniai / Suteiktos paslaugos: 

  Projekto tikslai ir uždaviniai – suformuoti vientisą informacijos fondą; suvienyti muitinės įstaigų skirtingų operacinių transakcinių sistemų pavienius informacinius resursus, atspindinčius Kazachstano Respublikos su muitinės veikla susijusių verslo procesų automatizavimo dinamiką; užtikrinti visos organizacijos mastu informacijos vientisumą, istoriškumą, aktualumą ir apsaugoti nuo informacijos praradimo.