Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

http://www.vlk.lt

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) yra privalomojo sveikatos draudimo fondo valdymo paslaugas teikianti institucija.  VLK tvarko asmenų, apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu, registrą, centralizuotai perka ir gydymo įstaigas aprūpina brangiai kainuojančiais vaistais bei medicinos pagalbos priemonėmis, apmoka gydymo įstaigoms už pagal sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis pacientams suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vaistinėms - už pacientams išduotus kompensuojamuosius vaistus, ir vykdo kitas jai Lietuvos Respublikos įstatymais pavestas funkcijas.

VLK vykdo glaudų finansinį bei sisteminį bendradarbiavimą Europos sveikatos draudimą užtikrinančiomis institucijomis, atsakingai ir efektyviai valdo privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšas, todėl šioje įstaigoje ypatingai svarbios informacinių technologijų, finansų valdymo infrastruktūros. Nuolat tobulindama viešojo administravimo procesus, įstaiga gerina veiklos efektyvumo rodiklius bei įgyvendina svarbius projektus. VLK šiuo metu aktyviai vykdo ir ateityje taip pat yra numačiusi reikšmingų veiklos, finansų, dokumentų valdymo sistemų optimizavimo ir automatizavimo darbų tam, kad ypatingai svarbias savo viešąsias ir administracines paslaugas gyventojams teiktų efektyviau, operatyviau, kokybiškiau.

 
 
  • Projektas: Valstybinės ligonių kasos (VLK) finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos diegimo užbaigimo, priežiūros ir palaikymo paslaugos bei draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro plėtojimo, priežiūros ir palaikymo paslaugos.

     

    Projekto tikslai ir uždaviniai / Suteiktos paslaugos: VLK finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos (FVAIS) diegimo užbaigimo, priežiūros ir palaikymo paslaugos bei draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro (DPSDR) plėtojimo, priežiūros ir palaikymo paslaugos

    FVAIS užtikrinaefektyvią valstybinės ligonių kasos bei teritorinių ligonių kasų bei Privalomojo sveikatos draudimo fondo apskaitą ir finansų valdymą, biudžeto planavimą, valdymą bei apskaitą, padeda parengti reikiamas valdymo, biudžeto planavimo ir vykdymo ataskaitas bei ataskaitas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.