Lietuvos Respublikos Finansų ministerija

Projekto pavadinimas:

 

ES struktūrinės paramos svetainės www.esparama.lt plėtra ir palaikymas

 

Projekto data:

 

2013 m. spalio 30 d. – 2015 m. spalio 30 d.

 

Teikiamos paslaugos:

 

ES struktūrinės paramos svetainės www.esparama.lt modernizavimas, plėtra, palaikymas, techninė pagalba, konsultavimo paslaugos

 

Nauda:

 

ES struktūrinės paramos svetainėje vienoje vietoje pateikiama visuomenei, esamiems ir galimiems pareiškėjams, projektų vykdytojams, (galutiniams) paramos gavėjams ir visuomenės nuomonės formuotojams aktualiausia informacija apie ES struktūrinę paramą. Parodoma panaudotos ES struktūrinės paramos naudą visuomenei ir konkrečiam žmogui bei ES struktūrinės paramos panaudojimo dinamika.

InnoForce Group specialistai teikia svetainės plėtros pasluagas. Puikiai įsigilinę į ES struktūrinės paramos informacijos viešinimo reikalavimus bei šios informacijos struktūrą, mūsų specialistai kartu su Kliento specialistais operatyviai keičia ir plečia svetainės funkcionalumą atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktų ar veiklos poreikius, teikia siūlymus dėl svetainės funkcionalumo ir dizaino tobulinimo atsižvelgiant į naujas technologines galimybes.

Taip pat InnoForce Group specialistai projekto metu užtikrina svetainės nenutrūkstamą veikimą, stebėseną  ir profilaktinės priežiūros darbus pagal suderinto paslaugų lygio (angl. SLA – Service Level Agreement) reikalavimus.

 

Technologija:

 

ES struktūrinės paramos svetainė www.esparama.lt buvo sukurta naudojant šias technologijas: EMC Documentum WebPublisher, EMC Documentum Content Server, Oracle, MySQL,  LifeRay portal.