Lietuvos Respublikos Finansų ministerija

Projekto pavadinimas:

 

Valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo posistemio (VSPIVS) plėtra ir palaikymas

 

Projekto data:

 

2013 m. birželio 4 d. – 2016 m. birželio 3 d.

 

Teikiamos paslaugos:

 

Valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo posistemio (VSPIVS) modernizavimas, plėtra, palaikymas, techninė pagalba, konsultavimo paslaugos

 

Nauda:

 

VSPIVS užtikrinaefektyvesnį valstybės skolos valdymą bei apskaitą, valstybės piniginių išteklių operatyvų valdymą, automatizuoja valstybės skolinimosi bei investicijų sandorių registravimą bei jų apskaitos procesus, valstybės skolinimosi sandorių rizikos valdymo parametrų skaičiavimą, įgalina operatyviai parengti reikiamas valstybės iždo bei piniginių išteklių valdymo ataskaitas, statistines ataskaitas bei ataskaitas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

InnoForce Group specialistų grupę, teikiančią projekto paslaugas, sudaro aukštos kvalifikacijos ekspertai finansininkai ir SAP vertikalaus specializuoto sprendimo SAP Treasury Management žinovai. Šių specialistų grupė, derindama finansų valdymo ir technologines žinias, užtikrina VSPIVS funkcionalumo atitiktį finansų valdymo apskaitoms standartams ir technologinėms naujovėms, įgalinančioms maksimaliai automatizuoti šią ypač sudėtingą valstybės iždo valdymo sritį.

 

Technologija:

 

VSPIVS buvo sukurta naudojant šias technologijas: SAP ERP, SAP BI.