Lietuvos Respublikos muitinė

Projekto pavadinimas:

 

Lietuvos Respublikos muitinės vidinės komunikacijos sistemos (VKS) priežiūra ir palaikymas.

 

Projekto data:

 

2013 m. balandžio 26 d. – 2015 m. balandžio 26 d.

 

Suteiktos paslaugos:

 

Vidinės komunikacijos sistemos priežiūros ir palaikymo (maintenance and support) paslaugos.

 

Nauda:

 

Lietuvos muitinėsvidinės komunikacijos sistema yra reikšminga integruotos elektroninės mutinės informacinės sistemos dalis. Vidinės komunikacijos sistema užtikrina muitinės įstaigų elektroninių dokumentų valdymą, jų apskaitą, kontrolę ir apdorojimą, vykdo automatizuotą keitimąsi elektroniniais dokumentais tarp muitinės įstaigų, su valstybės institucijomis bei verslo subjektais. Automatizuotos darbų sekos (angl. Workflow) padeda efektyviau ir per trumpesnį laiką derinti vidinius dokumentus tarp muitinės įstaigų ir skyrių. Sistemoje įdiegtas aplinkos analizės modelis, kuris įgalina muitinės darbuotojus vykdyti pirminę dokumentų analizę,  teikti siūlymus, muitinės interneto portalo vidinėje svetainėje skelbti analizės rezultatus ir rekomendacijas. Vidinės komunikacijos sistema padeda organizuoti Lietuvos muitinėje vykdomų projektų darbo grupių narių bendradarbiavimą, palengvina ir pagreitina bedradarbiavimą rengiant ir tvarkant projektų dokumentaciją, teikiant informaciją apie projektų vykdymo eigą. Sistema leidžia VKS vartotojams diskutuoti ir keistis informacija muitinės veiklos ir darbo klausimais LR muitinės forumuose bei pokalbių svetainėje; užtikrina sąsają su Lietuvos muitinės interneto išoriniu portalu, kad būtų greitas ir patogus būdas skelbti ir surinkti informaciją muitinės veiklos klausimais.

 

Lietuvos Respublikos muitinės vidinės komunikacijos sistemos priežiūros ir palaikymo tikslas -  užtikrinti sistemos nepertraukiamą, stabilų ir efektyvų darbą, jos atliekamų funkcijų atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktams bei suderinamumą su kitais integruotos muitinės informacinių sistemų posistemiais. InnForce Group specialistai yra įsigilinę į muitinės elektroninių dokumentų tvarkymo reikalavimus, taip pat puikiai susipažinę su integruotos muitinės informacinės sistemos veikimo reikalavimais, todėl projekto metu teikia kompleksines priežiūros ir palaikymo paslaugas, kurios  užtikrina operatyvų VKS darbo atkūrimą visiško arba dalinio funkcionavimo sutrikimo atvejais; taip pat diegiami VKS papildymai ir pataisymai, teikiama konsultacinė technologinė pagalba Lietuvos Respublikos muitinės specialistams.

 

InnoForce Group specialistai projekto metu užtikrina sistemos nenutrūkstamą veikimą, stebėseną  ir profilaktinės priežiūros darbus pagal suderinto paslaugų lygio (angl. SLA – Service Level Agreement) reikalavimus.

 

Technologija:

 

VKS taikomoji programinė įranga yra suprojektuota, sukurta ir įdiegta EMC Documentum 6.5 produktų priemonėmis, svetainės (IPORT ir VPORT) sukurtos naudojant LifeRay programinę įrangą, skirtą kurti, peržiūrėti bei publikuoti internetinius tinklapius. Programinė įranga – duomenų bazių valdymo sistema Oracle, programavimo platforma Java JDK 1.5.0_10.