Muitinės kontrolės komitetas prie Kazachstano Respublikos finansų ministerijos

Projektas:

 

Muitinės kontrolės komiteto prie Kazachstano Respublikos finansų ministerijos „Integruotos duomenų saugyklos“ informacinės sistemos sukūrimas ir diegimas 

 

Projekto tikslai ir uždaviniai:

 

Suformuoti vientisą informacijos fondą; suvienyti muitinės įstaigų skirtingų operacinių transakcinių sistemų pavienius informacinius resursus, atspindinčius Kazachstano Respublikos su muitinės veikla susijusių verslo procesų automatizavimo dinamiką; užtikrinti visos organizacijos mastu informacijos vientisumą, istoriškumą, aktualumą ir apsaugoti nuo informacijos praradimo.

 

Šitame IDS IS sukūrimo ir diegimo projekte realizuotos sekančios posistemės:

 

-       „Duomenų išėmimo ir įkėlimo“ posistemė;

-       „Operacinės duomenų saugyklos“ posistemė;

-       „Operatyvios duomenų saugyklos“ posistemė;

-       „NPI ir klasifikatorių“ posistemė;

-        „Specialios muitinės statistikos“ posistemė;

-       „Muitinės procedūrų analizės ir statistikos“ posistemė;

-       „Teisėsaugos veiklos statistikos“ posistemė;

-       „Supaprastinto ir lengvatinio deklaravimo duomenų statistikos ir analizės“ posistemė;

-       „LPSS duomenų statistikos ir analizės“ posistemė, ir t.t.

 

NPI - norminė ir pagalbinė informacija

LPSS - laikinojo prekių saugojimo sandėlis