Bendrojo pagalbos numerio 112 svarba

 

Bendrojo pagalbos numerio atsiradimą lėmė dvi pagrindinės priežastys: nuolat ir sparčiai didėjantis keliaujančiųjų į kitas Europos valstybes skaičius bei siekis užtikrinti keliaujančiųjų saugumą. Anksčiau kiekvienoje valstybėje veikė „savi“ atskirų pagalbos tarnybų pagalbos telefono numeriai, kuriuos keliautojams būdavo sunku įsiminti ar net sužinoti. Svetimoje šalyje nelaimę patyrę ir streso apimti keliautojai, užuot nedelsdami paskambinę pagalbos tarnyboms, pirmiausia turėdavo prisiminti ar susižinoti kokiu numeriu kurią tarnybą išsikviesti.

2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/22/EB „Dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų direktyva)“ nustatyta, kad viešuosiuose telefono tinkluose, integruotų tarnybų tinkluose ir viešuosiuose mobiliojo ryšio tinkluose būtų įvestas bendrasis Europos skubaus iškvietimo telefono numeris 112, kuris turėjo būti įdiegtas greta visų kitų nacionalinių pagalbos telefono numerių. Bendrasis pagalbos telefono numeris 112 nuo 2004 m. gegužės 1 d. veikia ir visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, visuose viešojo telefono ryšio tinkluose.

 

Bendrojo pagalbos numerio 112 veiklos procesų žinios

 

InnoForce Group ekspertai 112 srityje dirba nuo 2003 metų. Mūsų kompetencijos: 

 • Profesionali Europos Sąjungos, Ukrainos, Kazachstano teisės aktų ir reglamentų, susijusių su bendrojo pagalbos numerio 112 veikla, ekspertizė;
 • 112 tarnybos veiklos modelio kūrimas ir procesų modeliavimas;
 • Sąveikos tarp gelbėjimo tarnybų modelio kūrimas, informacijos ir duomenų keitimosi struktūrų ir metodų suderinamumo analizė;
 • Bendrojo pagalbos numerio 112 paslaugų teikimo kokybinių ir kiekybinų rodiklių apibrėžimas;
 • Vieningos bendrojo pagalbos numerio 112 informacinės sistemos komplekso projektavimas ir įdiegimas;
 • Informacinės sistemos architektūros pagal individualų veiklos modelį kūrimas;
 • Funkcinių ir techninių reikalavimų rengimas, tobulinimas bei plėtra;
 • Vieningos 112 informacinės sistemos komponentų kūrimas ir integracija į vieningą procesų valdymo kompleksą;
 • Vieningos 112 informacinės sistemos kūrimo ir diegimo projektų valdymas.

 

InnoForce Group ekspertai  dalyvavo įgyvendinant šiuos projektus:

 • Bandomosios bendrojo pagalbos numerio 112 informacinės sistemos versijos įdiegimas Lietuvos Bendrajame pagalbos centre 2003-2004 metais (generalinis rangovas – „Siemens Lietuva“);
 • Nacionalinės bendrojo pagalbos numerio 112 sistemos plėtros Lietuvoje galimybių studijos parengimas 2006 metais;
 • Nacionalinės bendrojo pagalbos numerio 112 informacinės sistemos Lietuvoje įdiegimas, 2008-2011 metais;
 • Projekto „Saugus miestas” Almatos miesto savivaldybėje (Kazachstanas) galimybių studijos parengimas 2008 metais;
 • Konsultacijų teikimas kuriant bendrojo pagalbos numerio 112 sistemą Ukrainoje 2011 metais;
 • „Hits/ISAC“ Europos Sąjungos finansuojamo projekto, skirto viešojo saugumo gerinimui, įgyvendinimas 2006-2007 metai (konsorciumo vadovas – „Telia Sonera“)

 

Įgyvendinti bendrojo pagalbos numerio 112 projektai:

Bendrojo pagalbos centro (BPC) informacinės sistemos priežiūra ir vystymas

Automatizuotos informacinės sistemos Saugus miestas (AIS SM) techninio ir ekonominio pagrindimo (projektinės dokumentacijos) kūrimas. (Almatos m. savivaldybė)