Energetikos sektoriaus įmonių automatizuotų sistemų integravimas

 

InnoForce Group turi didelę patirtį integruojant įvairias energetikos sektoriaus įmonių sistemas į vieningą integruotą informacinę sistemą. Mes siūlome naudoti specializuotą programinę įrangą, suteikiančią galimybę integruoti sistemas remiantis principu „sistema – integracinė terpė – sistema“. Toks modelis leidžia visas integracijas valdyti iš vieno taško ir, esant poreikiui, keisti tų integracijų parametrus, nes visi pakeitimai yra atliekami tik integracinės terpės aplinkoje.

 

 

Turto valdymo sistemų diegimas naudojant SAP Plant Maintenance modulį

 

Įmonėje dirbantys profesionalai yra sukaupę didelę patirtį vykdant turto valdymo sistemų diegimus įvairių šalių energetikos sektoriaus įmonėse. Mūsų sertifikuotų SAP Plant Maintenance ekspertų patirtis, kartu su SAP korporacijos patirtimi, realizuota SAP Plant Maintenance modulyje, įgalina efektyviai vykdyti viso turto apskaitą ir valdymą, automatizuoti duomenų apie turto eksploatavimą, remontą, poreikius, nusidėvėjimą rinkimą ir naudojimą, nuolat turėti naujausią informaciją apie įmonės viso turto būklę, vykdyti turto valdymo skyriaus darbuotojų laiko apskaitą. InnoForce Group turi žinių ir patirties kaip sujungti turto valdymo sistemas su finansų valdymo ir apskaitos sistemomis – tai leidžia įmonės vadovybei visuomet turėti naujausią informaciją apie visos įmonės padėtį svarbių sprendimų priėmimo metu.

Informacinių sistemų, skirtų sudėtingiems investiciniams projektams valdyti, naudojant EMC Documentum EFPM produktą, diegimas

EMC Documentum EPFM produkto pagrindinė paskirtis - valdyti sudėtingų kompleksinių investicinių infrastruktūros projektų informaciją, pradedant projektavimo ir baigiant demontavimo faze. EMC Documentum EPFM yra sukurtas remiantis milžiniška korporacijos EMC patirtimi, sukaupta vykdant informacijos valdymo projektus stambiausiose pasaulio energetikos kompanijose. Produkto funkcionalumas paremtas geriausiomis sudėtingų kompleksinių investicinių infrastruktūros projektų vykdymo praktikomis ir padeda jį naudojančioms organizacijoms valdyti didžiulius su projektų valdymu susijusiosios informacijos srautus, stebėti ir sekti šios informacijos pokyčius, automatiškai stebėti dokumentų turinio (tarp jų ir brėžinių) pokyčius, koordinuoti patvirtinimų procesą, valdyti projekto planus, stebėti projekto vykdymą. Įrankis taip pat yra lengvai integruojamas su turto valdymo ir kitomis projektų valdymo sistemomis.