Integruotų kompleksinių valstybės finansų valdymo sprendimų kūrimas

 

Mūsų ekspertai turi patirties diegiant finansų valdymo sprendimus didžiausiose valstybės institucijose ir jų valdomuose valstybės fonduose ir puikiai išmano tiek bendrą valstybės finansų valdymą, tiek gali įsigilinti į kiekvienos institucijos finansų valdymo ir apskaitos veiklos specifiką. InnoForce Group kuria ir diegia finansų valdymo ir apskaitos sprendimus panaudodama ir pritaikydama standartinę SAP gamintojo programinę įrangą valstybės finansų valdymui, integruodama bei kurdama naują programinę įrangą, suderindama naują programinę įrangą su institucijose egzistuojančia programine įranga bei naujais institucijos poreikiais, susijusiais su finansų valdymu ir apskaitos vykdymu.

 

Sprendimų kūrimas didžiausiose valstybės institucijose automatizuojant platų veiklos procesų spektrą

 

Esame patikimi partneriai automatizuojant finansų apskaitos bei kitus susijusius integruotus valstybės finansų valdymo procesus - biudžeto planavimo ir vykdymo kontrolės, valstybės iždo valdymo ir apskaitos procesus valstybės lygmenyje. InnoForce Group ekspertai yra kompetetingi įgyvendinat sprendimus, apimančius valstybinių piniginių fondų valdymą ir apskaitą, tokio lygio, kaip valstybinio socialinio draudimo fondai, valstybinio sveikatos draudimo fondai, muitinės mokesčių fondai. Taip pat InnoForce Group yra sukaupusi išskirtinę kompetenciją valstybės įstaigų ir institucijų vidaus apskaitos ir finansų valdymo srityje, atitinkamai diegiamose informacinėse sistemose įgyvendindama tiek nacionalinių, tiek tarptautinių apskaitos standartų reikalavimus.

Apskaitos metodikos kūrimas kartu su programinių sprendimų kūrimu

Turime unikalią programinių sprendimų diegimo ir Lietuvos VSAFAS (Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų) taikymo vienu metu patirtį, diegiant apskaitos metodiką, atitinkančią VSAFAS reikalavimus ir šiuos reikalavimus įgyvendinant informacinėse sistemose. Mūsų ekspertai puikiai išmano ir tarptautinius apskaitos standartus (tiek viešojo sektoriaus, tiek verslo) ir dalyvauja projektuose ir iniciatyvose tobulinant ir keičiant standartus ir apskaitos metodikas. Sudėtingų metodikų ir finansinių įrankių automatizavimo žinias liudija tai, kad mūsų ekspertai dirba Lietuvos iždos informacinės sistemos vystymo projekte, juos pasirinko ir Kazachstano finansų ministerija, diegdama Iždo valdymo informacinę sistemą.

 

Mūsų klientai, kuriems diegiame finasų valdymo ir apskaitos sprendimus:

  • Valstybinė ligonių kasa prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos,
  • Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,
  • Lietuvos Respublikos finansų ministerija;
  • Kazachstano Respublikos finansų ministerija;

 

Įgyvendinti projektai: 

Lietuvos Respublikos muitinės finansinių išteklių, jų apskaitos ir kontrolės sistemos (FAS) priežiūra ir palaikymas;

Valstybinės ligonių kasos (VLK) finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos diegimo užbaigimo, priežiūros ir palaikymo paslaugos bei draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro plėtojimo, priežiūros ir palaikymo paslaugos;

Valstybės skolos ir piniginių išteklių valdymo posistemio (VSPIVS) plėtra ir palaikymas;

Informacinės sistemos Iždo klientas kūrimas, kuri yra skirta elektroninių dokumentų mainams su vyriausybinėmis organizacijomis, biudžetinių programų administratoriais, įgaliotomis valstybinėmis įstaigomis.