Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Projekto pavadinimas:

 

Valstybinės ligonių kasos (VLK) finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos diegimo užbaigimo, priežiūros ir palaikymo paslaugos bei draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro plėtojimo, priežiūros ir palaikymo paslaugos.

 

Projekto data:

 

2013 m. –  2016 m.

 

Teikiamos paslaugos:

 

VLK finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos (FVAIS) diegimo užbaigimo, priežiūros ir palaikymo paslaugos bei draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro (DPSDR) plėtojimo, priežiūros ir palaikymo paslaugos

 

Nauda:

 

FVAISužtikrinaefektyvią valstybinės ligonių kasos bei teritorinių ligonių kasų bei Privalomojo sveikatos draudimo fondo apskaitą ir finansų valdymą, biudžeto planavimą, valdymą bei apskaitą, padeda parengti reikiamas valdymo, biudžeto planavimo ir vykdymo ataskaitas bei ataskaitas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Integruota su DPSDR finansų valdymo ir apskaitos sistema įgalina operatyviai ir tiksliai valdyti privalomojo sveikatos draudimo fondo įmokų, išlaidų informaciją, užtikrina privalomojo sveikatos draudimo fondo pinigų srautų ir biudžeto centralizuotą planavimą ir valdymą.

 

DPSDR - paskirtis rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti ir saugoti draudžiamųjų asmenų duomenis ir dokumentus bei automatizuoti keitimąsi duomenimis su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (“Sodra”), krašto apsaugos informacine sistema, moksleivių ir studentų registrais bei kitų įstaigų ir organizacijų valdomomis informacinėmis sistemomis, turinčiomis aktualius DPSDR duomenis.  DPSDR yra pirmos kategorijos valstybės informacinė sistema, unikali savo architektūra ir integracijos galimybėmis, kadangi realaus laiko režimu rodo asmens sveikatos draustumo būklę  sujungdama duomenis iš keliolikos išorinių ir vidinių informacinių sistemų. DPSDR yra viena iš sudėtingiausių “vieno langelio” tipo informacinių sistemų.

 

InnForce Group  specialistų teikiamos plėtojimo, priežiūros ir palaikymo paslaugos užtikrina DPSDR atitikimą veiklos poreikiams, teisės aktams, nenutrūkstamą DPSDR veikimą 24x7x365 režimu. Projekto metu InnForce Group  specialistai  vykdo naudotojų konsultavimą.

 

Technologija:

 

SAP ERP Central Component (ECC), SAP NetWeaver Business Intelligence (BI), SAP NetWeaver Composition Environment (CE), SAP NetWeaver Process Integration (PI), EMC Documentum.